Chróścina


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.

>>> statystyki odwiedzin strony
Chróścina


Wieś malowniczo położona 10 km. w kierunku na północ od Góry przy drodze do Leszna.

Najstarsze udokumentowane ślady osadnictwa w okolicach Chróściny pochodzą ze średniowiecza. Nazwa miejscowości ma charakter topograficzny i pochodzi od wyrazu „Chróścina", który oznaczał „gąszcz, zarośla". Chróścina powstała w XIII wieku jako wieś przypuszczalnie książęca o charakterystycznym układzie zabudowań - plac pośrodku z równoleżnikowo rozchodzącymi się drogami. Właścicielami Chróściny był znany w tej części Dolnego Śląska ród Von Dohna. O dawnej świetności miejscowości świadczą historyczne obiekty, które zachowały się do dziś tj.

- Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła z 1483r. przebudowany w latach 1862 i 1932. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się jedynie drewniana rzeźba Marii z Dzieciątkiem znajdująca się we wnętrzu kościoła. Na zewnętrznych ścianach zachowały się wmurowane płyty upamiętniające właścicieli wsi.
- Plebania z XIX w.
- Dom Zakonny z XVIII w.
- Figura Św. Jerzego
- Figura Jana Nepomucena z XVIII w.
- Ruiny pałacu i folwarku.

Obecnie wieś ładnie się rozwija, posiada rozwiniętą infrastrukturę i własną tożsamość, która gwarantuje wysoką jakość życia jej mieszkańcom. Miejscowość jest ekologicznie czysta znana z produkcji wysokiej jakości żywności. Są tutaj zakłady mięsne, suszarnia ziół, zakład stolarski, sklepy spożywcze, firmy budowlane, skup złomu, skład opału, przystanki PKS, filia biblioteki miejskiej, boisko sportowe. Wieś posiada dobrze zachowane walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Aktywni i wykształceni mieszkańcy zgodnie oraz twórczo ze sobą współpracują działając na rzecz własnego rozwoju. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna spełnia standardy unijne. Mieszkańcy korzystają w pełni z dóbr cywilizacji, są dumni ze swego regionu i mocno z nim są związani. Na przestrzeni ostatnich lat, Chróścina stała się centrum lokalnych wydarzeń związanych z upamiętnieniem dziejów tutejszych osadników, którzy przybyli na te ziemie po wojnie. Dzięki inicjatywie mieszkańców przynajmniej dwa razy do roku we wsi odbywają się regionalne święta. Jedno z nich ma miejsce na przełomie maja i czerwca. Jest to Dzień Osadnika, na który oprócz osadników, władz samorządowych, często przyjeżdżają również znane osobistości z Dolnego Śląska. Gdy mija lato i rozpoczyna się jesień, w okolicach Narodowego Święta Niepodległości, w Chróścinie odbywa się drugie ważne święto. Jest to uroczystość o wymownej nazwie „Ocalić od zapomnienia". Wydarzenie swoja rangą nie odbiega od Dnia Osadnika, a sakralny nastrój mu towarzyszący, robi duże wrażenie, gdyż uroczystość od początku do końca ma miejsce w miejscowym kościele. Mieszkańcy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu wsi, chętnie dbają o ład i porządek na własnych posesjach oraz ochoczo wspomagają radę sołecką w organizacji poszczególnych uroczystości. Wieś z dnia na dzień staje się piękniejsza, a jej mieszkańcy aktywniej uczestniczą we wszelkich przedsięwzięciach.


Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie


Chróścina